Zastosowanie Excel w biznesie

Realizacja analiz sprzedaży z wykorzystaniem programu Microsoft Excel. Obliczanie dynamiki i zmian sprzedaży produktów.

Jak analizować sprzedaż firmy – prosto o zmianach procentowych

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od branży, musi wykonywać analizy sprzedaży. Informacja na temat dynamiki sprzedaży pozwala na określenie najlepszych i najgorszych produktów, oszacowanie trendów czy też podsumowanie dotychczasowych osiągnięć firmy. W tym przykładzie będziemy analizować sprzedaż sklepu elektrycznego (plik: Sprzedaż sklepu elektrycznego). Celem analizy będzie sprawdzenie: jak zmienia się sprzedaż poszczególnych kategorii po miesiącach, jak zmienia się sprzedaż poszczególnych kategorii po kwartałach

» Czytaj więcej
Tworzenie wykresów z podsumowaniem wartoœci to podstawowa umiejêtnoœæ, któr¹ powinien opanowaæ ka¿dy analityk.

Tworzenie wykresów skumulowanych z podsumowaniem wartości

Wykresy słupkowe skumulowane są często używane do przedstawiania składowych badanego zjawiska. Przykładem takiego zjawiska może być: sprzedaż kilku dóbr składająca się na całkowitą sprzedaż firmy, sprzedaż firm córek składająca się na sprzedaż firmy matki. Przyjrzyjmy się firmie posiadającej w sprzedaży dwa produkty: A i B. W załączonym pliku Excel (Wykres skumulowany – plik z danymi) została przedstawiona sprzedaż tych produktów w ciągu dwóch lat.

» Czytaj więcej

Praktycznie zastosowanie programu R

Programowanie w R – Operatory

Program R pozwala na analizę danych za pomocą tworzonych na szeroką skalę bibliotek. Ze względu na dowolność tworzenia skryptów i bibliotek większość operatorów jest podobna do innych języków programowania. Operatory można podzielić na logiczne oraz arytmetyczne.

» Czytaj więcej
Zastosowanie programu R

Zastosowanie programu R w biznesie

Obecnie prowadzenie różnego rodzaju biznesu skupia się na pozyskiwaniu dokładniejszych informacji na temat otoczenia niż konkurencja. Dzięki rozwojowi systemów IT oraz możliwości gromadzenia danych zwiększyła się szybkość ich pozyskiwania oraz konieczność ich szczegółowej analizy. Z tego względu wiele firm kładzie nacisk na rozwój systemów analitycznych. Na rynku istnieje wiele firm oferujących najlepsze programy do analiz dużych baz danych tj. SAS, IBM

» Czytaj więcej